Om utdannelsestilbudet

Jeg tilbyr utdannelser til psykologer, fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell. Pedagoger og yoga instruktører kan også  ha nytte av kunnskap i kropp-sinn stressreguleringsteknikker. Det gis undervisning i bottom-up teknikker for å stabilisere og regulere det autonome nervesystem. Det kan være etter alvorlige enkelthendelser for å få hjelp til å  finne hvile og selvregulering. Det er også mulig å arbeide med kroniske tilstander der høy aktivering over tid har skapt en såpass dysregulert tilstand at det er blitt mer alvorlige og kroniske somatiske tilstander. På kursene  vil du lære teknikker som hjelper klienten til å finne tilbake til her og nå. Traumatiserte klienter lever ofte i fortiden, eller i fremtiden med bekymring og uro, grunnet global høy aktivering. Metodene integreres i din eksisterende praksis og vil være et supplement til dine behandlingsteknikker.  Kunnskap om hvordan nervesystemet fungerer, basert bla. på Peter Levines Somatic Experiencing modell, vil raffinere intervensjonene. Det vil kunne hjelpe deg til en mer varsom, bevisst og likevel fokusert tilnærming. Du vil oppleve mindre strev og prestasjonspress og ha mer tillit til kroppens iboende selvregulering gitt optimale betingelser. Som terapeut kan du oppleve at du selv blir mer tilstede,  og du kan bli mindre utsatt for risiko for utbrenthet. Det er fordi du i kursene kan oppleve at kroppen og hjernen din kan begynne å samarbeide vil og organisk selvregulering kan komme i gang. Kroppen hjelpes fra gamle, og ikke lenger så hensiktsmessige aktiveringstilstander, til det vi kaller ventral vagal aktivitet.

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:40

Send meg gjerne mail i stedet for å legge kommentar her, Modul 1 er også introduksjonen til TRE

14.10 | 10:20

Dersom det er ønskelig fra flere, er det mulig å få dette til.

14.10 | 10:15

Ja. se på siden min.

14.10 | 09:59

Hei. Holder du et TRE-introduksjonskurs også?

Del denne siden