Nyeste kommentarer

Del denne siden

Om meg:

Dette er websiden til Psykolog Barbro Andersen
Jeg tilbyr kurs og utdannelser til psykologer og annet helsepersonell som ønsker å lære "bottom up " teknikker for stabilisering, stressregulering og traumebehandling. Gjennom undervisning og i arbeid med din egen prosess lærer du teknikker for å få hjelp til oppmerksom tilstedeværelse som terapeut.  Dette for på en organisk måte få til bevissthet om egne grenser, samt stabilisering og regulering av det autonome nervesystemet. Dette vil kunne påvirke styrke din "felt sense" og gi tilgang til dypereliggende og mer differensierte emosjoner. Dette vll kunne hjelpe deg med fokusert handlekraft og nyorientering.

Som klient vil du kunne oppleve øket evne til tilstedværelse og fokus på mestring og en øket bevisshtet dine egne ressurser. Dette skjer primært ved å fokusere på kroppens selvregulerende evne i trygge omgivelser.

Du vil lære teknikker for å komme ut av frystilstander og få i gang ventral vagal aktivitet. Dette er så viktig i møte med de redde og kronisk aktiverte klienter. Dette skjer best i trygge og forutsigbare omgivelser. Metodene innebærer oppmerksom, aksepterende og bevisst tilstedeværelse fra terapeutens side. Det betyr at terapeuten selv må ha jobbet med egen prosess for å oppnå et stabilisert nervesystem selv.

Nyheter i 2024:

Vårsemesteret 2024


Dette er dag 5 og 6 av  TRE-Utdannelsen. Den form for TRE opplæring Barbro tilbyr er traumesensitiv, og spesielt rettet mot terapeuter, helsepersonell og yogainstruktører. Det forutsettes noe profesjonell bakgrunnskunnskap. Du lærer å integrere og ta i bruk en kroppsbasert stresshåndteringsteknikk individuelt og i gruppe. På modul 3 er det fokus på å lære gruppeinstruksjon og spesialtilpasser og gjør instruksen riktig ift til deltagernes stressnivå og grad av tilstedeværelse. TRE-Opplæringen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet for psykologer. Har du tatt TRE opplæring tidligere, er det  mulig å repetere kurset og du betaler da halv pris av kursavgift. 

 

Psykologspesialist Karen Kollien Nygaard har tatt over utdannelsen og opplæring av TRE-Providers i Norge.  Hun har vært under opplæring og veiledning av meg. Hun er yogalærer og Somatic Experiencing Practitioner og underviser ved Høyskolen NSKI.


Dette er 6 dager med  TRE-Utdannelse fordelt over 3 treff. Denne form for TRE opplæring Barbro tidligere har tilbudt er traumesensitiv, og spesielt rettet mot utøvende kunstnere, men også terapeuter, helsepersonell og yogainstruktører. Karen følger opp denne tradisjonen. Det forutsettes noe bakgrunnskunnskap. Dette er ikke et kurs for å lære traumebehandling, men du lærer å integrere og ta i bruk en kroppsbasert stresshåndteringsteknikk individuelt og i gruppe både for individuell behandling, par, i grupper i poliklinikk eller integrert i yogaklasser. TRE-Opplæringen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet for psykologer.

Medlemsskap