Opplæring i Stress and Tension Releasing Exercieses (TRE-Øvelser)

Jeg tilbyr en traumesensitiv opplæring for å bli TRE-Provider. Utdannelsen tilbys til helsepersonell, terapeuter og yogainstruktører. I opplæringen integreres den siste kunnskap både fra Porges Polyvagal teori og Somatic Experiencing metoden. TRE-kursene er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet.

Utdannelseskrav til å bli sertifisert TRE-Provider: 

Jeg tilbyr denne TRE-utdannelsen til helsepersonell og andre med en terapeutisk kompetanse- samt yogainstruktører med spesialkompetanse.

Innhold i TRE – utdannelsen for å bli internasjonalt godkjent og sertifisert TRE-Provider. Pris.

1. Delta på Modul 1,2,3 på til sammen 6 kursdager. Pris 12000 kr. Kursavgift kan betales over 3
rater. Ved ikke møtt til en modul, er det mulig å delta på lignende modul ved senere
anledning. I denne læringsprosessen tilbyr jeg kun TRE kurs med fremmøte.

2. Når du har bestemt deg for å la deg sertifisere som TRE-Provider gjøres en registrering i form av en engangs betaling til TRELLC:  35 Dollar: http://trecertificationenrollment.com/register.php

3. Du trenger å delta på selv og gjennomføre / minimum 4 TRE-klasser. Jo flere TRE-klasser du deltar på i utdannelsestiden, desto bedre er det. Dette kan koste penger hos enkelte Providers. Jeg tilbyr klassene gratis til TRE-studenter og i samarbeid med TRE-mentorer og TRE-Modul 2 studenter under veiledning.

4. Du må selv gjennomføre og loggføre TRE på 3 individuelle personer. Beskriv det som en prosess over minimum 4 ganger. – Jeg ser på logg, men ikke på hver enkelt sesjon.

5. Når du er klar, gjennomfører du en TRE-instruksjon der du tilbyr en ukjent person som ikke har gjort TRE tidligere TRE-øvelsene med lærer til stede:

(Ca. 90 min inkludert
tilbakemelding)  Pris for Prøveklasse 1 til 1 : kr 2250/90 min 

6. 4 timer individuell TRE som lærebehandling med din egen personlige prosess. Pris: i 2024: 1500 kr / 55 min x 4:  6000 kr – Vi anbefaler gjerne at du tar mer TRE egenprosess timer enn dette. I enkelte tilfeller kan vi se at studenten trenger flere timer med TRE eller annen form for traumebehandling for å kunne bli TRE-Provider, og da vil vi anbefale dette. Timene kan  være en integrering av TRE med for eksempel kraniosakraterapi eller Somatic Experiencing eller psykoterapi. Jeg samarbeider med å tilby dette sammen med TRE mentorene: Sissel Tjelmeland, Karen Kollien Nygaard og Sita Pettersen.

7. Etter at du har fullført alle de 6 kursdagene og tatt en til en "tentamen":

Motta Veiledning på når du tilbyr TRE  til en gruppe. Denne veiledningen kan gjøres i en studentgruppe eller individuelt: Det kan gjøres enten i Gruppe: 2 ggr x 3 timer veiledning. Pris avhenger av antall deltagere i gruppen.


Du kan også  ta 4 timer Individuell veiledning, der jeg observerer deg og gruppen din over Zoom. Eller med fremmøte når du tilbyr TRE til en gruppe.  Det er også mulig å vise video i etterkant til meg med opptak som du har gjennomført på gruppe og få veiledning på dette.  

8. Loggfør din egen TRE-prosess fra den første gangen du deltok i en TRE-klasse, til du leverer logg. Der du beskriver erfaringer, endringer samt innsikter både kroppslig, emosjonelt og tankemessig/intellektuelt.    

9. Når du er klar leverer du din logg til lærer. Og dersom dere er enig om at du er klar for sertifisering, gjennomføres en TRE sertifiseringsklasse der du gir TRE til en gruppe med personer som er ukjent for deg, og som ikke har gjort TRE tidligere. Pris varierer avhengig av tid og reisevei, men 2500 kr/90 min, med oppsummering og tilbakemelding.

10. Sertifikat sendes fra TRE LLC i USA etter godkjenning, men utstedes også av meg.

Jeg setter ikke lenger opp TRE utdannelser , men  jeg samarbeider med Psyk. spes Karen Kollien Nygaard som er under opplæring for å bli TRE Sertifiseringstrener og som vil tilby TRE-Utdannelser i fremtiden : kolliennygaard.no | TRE

Kommentarer

Laila Holberg

14.10.2022 09:59

Hei. Holder du et TRE-introduksjonskurs også?

Barbro Andersen

14.10.2022 10:40

Send meg gjerne mail i stedet for å legge kommentar her, Modul 1 er også introduksjonen til TRE

Barbro Andersen

14.10.2022 10:15

Ja. se på siden min.

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:40

Send meg gjerne mail i stedet for å legge kommentar her, Modul 1 er også introduksjonen til TRE

14.10 | 10:20

Dersom det er ønskelig fra flere, er det mulig å få dette til.

14.10 | 10:15

Ja. se på siden min.

14.10 | 09:59

Hei. Holder du et TRE-introduksjonskurs også?

Del denne siden